Wettig en rechtsgeldig

Beëdigd vertaler

Als beëdigd vertaler sta ik ingeschreven in het openbaar Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heb ik een eed afgelegd bij de Rechtbank van Amsterdam.

Ik ben als beëdigd vertaler bij de wet gerechtigd om documenten te vertalen met een officiële of juridische status.
Voorbeelden hiervan zijn:

^

notariële akten

^

testamenten en verklaringen van erfrecht

^

bewijsstukken in rechtszaken

^

diploma’s en getuigschriften

^

en meer

Beëdiging

Alle door mij gemaakte vertalingen kunnen beëdigd worden en dus rechtsgeldig worden gemaakt. Omdat ik bij alle rechtbanken in Nederland geregistreerd ben, volstaat het voor officieel gebruik van mijn vertalingen binnen Nederland dat het betreffende stuk door mij werd gewaarmerkt. Zijn de vertaalde stukken evenwel bedoeld voor gebruik in het buitenland is veelal ook legalisatie nodig.

Legalisatie

De legalisatie van een beëdigde vertaling wordt gedaan bij de rechtbank. Is het land waar de vertaling gebruikt gaat worden aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan voorziet de rechtbank de vertaling van een apostillestempel. Moet de vertaling gelegaliseerd worden voor een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan is een meer omslachtige procedure vereist.

Extra service

Ik sta mijn klanten altijd met raad en daad terzijde bij het legaliseren van hun documenten.

Contactformulier

U wenst een vrijblijvende offerte voor uw vertaalwerkzaamheden of wat meer informatie?
Vul dan het onderstaande formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Cathy Goor Vertalingen

Cathy Goor-Mol

Kroonstraat 36
1724 RM Oudkarspel

Kamer van Koophandel

71199802