Diensten

Vertalingen (al dan niet beëdigd) op verschillende rechtsgebieden.

Voorbeelden hiervan zijn door mij geleverde vertalingen van:

  • juridische teksten (bijv. HvJ-EU)
  • uitspraken en jurisprudentie
  • akten, verklaringen
  • verzoekschriften
  • contracten en overeenkomsten
  • processtukken, dagvaardingen en meer

Ik heb al menig betrouwbare en accurate vertaling geleverd van een testament, akte van oprichting, akte van hypotheek, akte van levering, akte van verdeling, akte van eigendom. Of van een overeenkomst van lening, maatschap, onderaanneming, herverzekering. Van verzoekschriften, bijvoorbeeld strekkende tot faillietverklaring. Van verklaringen, bijvoorbeeld van eigendom, overlijden, naleving, wilsonbekwaamheid en meer.

Vertaling van financiële documenten (al dan niet beëdigd).

Voorbeelden hiervan zijn door mij geleverde vertalingen van:

  • financiële correspondentie
  • bezwaarschriften
  • jaarverslagen
  • rapporten

Vertaling nodig?

Stuur voor een geheel vrijblijvende offerte of gratis advies een mail naar info@cathy-goor.nl              

Alle stukken worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.