Privacyverklaring

Cathy Goor Vertalingen, gevestigd aan Kroonstr. 36, 1724 RM Oudkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cathy-goor.nl, Kroonstr. 36, 1724 RM Oudkarspel, +31(0) 226-701214
Cathy Goor-Mol is de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via info@cathy-goor.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen verwerk(t uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen verwerk(t:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens werden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@cathy-goor.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen verwerk(t) uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om diensten bij u af te leveren; 
  • het afhandelen van uw betaling;
  •  als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen neem(t) geen besluiten op basis van geautomatiseerde die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen bewaar(t) uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden door mij uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruiken
Cathy Goor Vertalingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik  hiermee de website (laten)optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cathy Goor Vertalingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen van u beschik(t) in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cathy-goor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
Ik, c.q. Cathy Goor Vertalingen neem(t) de bescherming van uw gegevens serieus en neem(t) passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cathy-goor.nl

Contactformulier

U wenst een vrijblijvende offerte voor uw vertaalwerkzaamheden of wat meer informatie?
Vul dan het onderstaande formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Cathy Goor Vertalingen

Cathy Goor-Mol

Kroonstraat 36
1724 RM Oudkarspel

Kamer van Koophandel

71199802