Lidmaatschappen

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Het NGTV is de grootste beroepsvereniging voor tolken en vertalers in Nederland en staat al meer dan 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Lid van Nubveto, de Nederlandse Unie van Beëdigde Tolken en Vertalers in het Publieke Domein.

Nubveto is de enige specialistische vakbond en een overkoepelende beroepsvereniging van Beëdigde Tolken en Vertalers die werkzaam zijn in het Publieke Domein in Nederland.

Lid van de Orde van Registertolken en -vertalers

DE ORDE HEEFT TEN DOEL

  1. het bewerkstelligen van de wettelijke bescherming van het beroep van registertolk en registervertaler in onder andere het domein van Justitie en Veiligheid;
  2. het de leden in staat te stellen dit beroep als zelfstandige professionals op het vereiste kwaliteitsniveau en volgens de vereiste integriteitsregels uit te oefenen;
  3. het bewaken van de voor dit beroep vereiste kwaliteit, kennis, vaardigheden op het wettelijk vereiste niveau;
  4. het behartigen van de collectieve belangen van de leden in het algemeen.