Over

The Legal Translator is de website van Cathy Goor-Mol.

Ik ben gespecialiseerd juridisch / financieel vertaler en beëdigd door de rechtbank van Amsterdam voor de volgende talen/taalcombinaties:

  • Nederlands > Engels
  • Nederlands > Duits
  • Engels > Nederlands
  • Duits > Nederlands

Ook verzorg ik binnen mijn specialisaties vertalingen Duits > Engels, niet-beëdigd.

Als beëdigd vertaler sta ik ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 4945. Dit register wordt bijgehouden door Bureau Wbtv, een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand belast door de minister van Justitie en Veiligheid met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Juridisch vertaler

Als gespecialiseerd juridisch vertaler verzorg ik vertalingen op het gebied van strafrecht en civielrecht. Mijn opdrachtgevers zijn notarissen, advocaten, fiscalisten, banken, accountants en bedrijven (multinationals). Ook ben ik vertaler in het publieke domein en verzorg ik vertalingen voor de overheid.

Financieel vertaler

Regelmatig verzorg ik vertalingen voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountantskantoren. Het gaat daarbij veelal om grensoverschrijdende fiscale situaties. Ook verzorg ik accurate vertalingen op het gebied van financiële verslaglegging (jaarstukken).

Expertise

Gedegen opleidingen, permanente (gerichte) bijscholingen en ruime ervaring garanderen vakkundige vertalingen. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn cv of LinkedIn-pagina.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard gegarandeerd.

Deadlines

Krappe deadlines zijn mij niet vreemd. Alle vertalingen van mijn hand worden stipt geleverd en zijn te allen tijde van hoge kwaliteit. Ook als het snel moet gaan.

Kwaliteit

Beëdigd vertaler is een beschermd beroep via de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Alleen beëdigde vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.